Це перелік приватних осіб, які не виконали фінансові зобовязанння перед нашою агенцією. Ми не рекомендуємо приватним та юридичним особам в Україні та закордоном мати із ними справу. Ми вважаємо їх ненадійними та рекомендуємо усіляко уникати справ із цими людьми.

Аліна Вітюк (1996 року народження, Вінницька область, Україна)
Назар Сергійович Настін (1994 року народження, Україна)
Наталія Іванівна Корева (1995 року народження, Україна)
Наталія Андріївна Антонишин (2001 року народження, Львів, Україна)

List of debtors

This is a list of clients who refused to pay for services provided by our agency. We do not recommend to deal in any business way with following people

Alina Vitiuk (born 1996, Vinnytsia, Ukraine)
Nazar Serhiyovych Nastin (born 1994, Ukraine)
Nataliia Ivanivna Koreva (born 1995, Ukraine)
Nataliia Andriivna Antonyshyn (born 2001, Lviv, Ukraine)

error: Content is protected !!